W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu ul. Dzierzkowska 9 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID - 19 wywołanej wirusem SARS - CoV - 2.
W terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu będzie zamknięty.