O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Radomiu

ul. Dzierzkowska 9
26-600 Radom

  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej.

Podstawowym deficytem, który w różnym stopniu dotyczy każdego uczestnika ŚDS są trudności w funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi, nawiązywaniu kontaktów dlatego nasze oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane są głównie na wspieranie i rozwijanie różnych form aktywności i integrację społeczną.

Cele powyższe realizowane są m.in. poprzez: psychoedukację, pomoc psychologiczną, terapię pedagogiczną, psychoterapię grupową, terapię kulinarną, poradnictwo, terapię zajęciową, zajęcia kuluralno – oświatowe, rekreacyjne, itp.

 

        Podstawowe formy realizacji zadań:

1.      Zajęcia  plastyczne.

2.      Muzykoterapia.

3.      Terapia kulinarna i ekonomiczna.

4.      Zajęcia usprawniające ruchowo – w tym joga i relaksacja.

5.      Zajęcia kulturalno – oświatowe.

6.      Zajęcia rekreacyjne, organizowanie czasu wolnego.

7.      Działania edukacyjne.

8.      Terapia zajęciowa w szczególności informatyczna oraz gier i zabaw.

9.      Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.

10.  Trening umiejętności społecznych (higieniczny, umiejętności praktycznych, itp.).

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

1.      Wniosek o skierowanie do ŚDS.

2.      Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS.

3.      Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.

4.      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej.

 

Świadczenie w formie pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ŚDS w Radomiu jest nieodpłatne. ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej i  poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

 

Adres placówki:

Radom, ul. Dzierzkowska 9

Tel: (048) 360-19-24

        (048) 364-07-21

Adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.