Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, głównie z rozpoznaniem schizofrenii oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego, zaradności życiowej.

Podstawowym deficytem, który w różnym stopniu dotyczy każdego uczestnika ŚDS są trudności w funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi, nawiązywaniu kontaktów, dlatego nasze oddziaływania ukierunkowane są głównie na wspieranie i rozwijanie różnych form aktywności i integrację społeczną.

Cele powyższe realizowane są m.in. poprzez pracę socjalną, psychoedukację, pomoc psychologiczną, psychoterapię grupową, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo, terapię zajęciową, zajęcia kulturalno – oświatowe, rekreacyjne itp. 

Podstawowe formy realizacji zadań:

 • zajęcia plastyczne,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • zajęcia kulturalno – oświatowe,
 • zajęcia rekreacyjne, organizowanie czasu wolnego,
 • praca socjalna z uczestnikami i ich rodzinami,
 • działania edukacyjne,
 • terapia zajęciowa,
 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne
 • trening umiejętności społecznych (trening kulinarny, higieniczny, ekonomiczny, umiejętności praktycznych, itp),

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

 • podanie osoby zainteresowanej
 • wniosek o umieszczenie w ŚDS wypełniony przez lekarza psychiatrę
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o grupie inwalidzkiej
 • zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji

 

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

 

Adres placówki:

Radom, ul. Dzierzkowska 9 (obok ZUS)

Tel. (48) 360-19-24, (48) 364-07-21

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

W ramach działalności w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 15-17 odbywają się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników.