Mazowiecka Spartakiada dla Dzieci i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością 2023

Mazowiecka Spartakiada dla Dzieci i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością 2023
Informujemy, że w dniu 15 września 2023 r. w Radomiu odbyła się Mazowiecka Spartakiada dla Dzieci i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, w której udział wzięło 8 uczestników pod okiem terapeutów ŚDS. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu, Pan Adam Jakubczyk w kategorii strzał do bramki zajął I miejsce w Mazowieckiej Spartakiadzie oraz w kategorii zespołowej przeciąganie liny zajął II miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu.
Spośród tak wielu drużyn cieszymy się z sukcesu naszych uczestników.


Pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu
przy ul. Dzierzkowskiej 9